Menu vinduet - Lyd (Audio)

Menu Baggrundsmusik og lyd

En DVD Menu kan afspille baggrundsmusik mens menuen vises på beskuerens skærm. En DVD udvikler vil allerede have forberedt lyd klip til dette formål og have importeret disse lydklip over i musik biblioteket på fanebladet "Music" til brug for alle projekter, eller på fanebladet "Video & Audio" alene til brug for det konkrete projekt. Vær opmærksom på DVD lyd specifikationerne for det pågældende "lovlige" DVD lyd fil format, typisk 16 bit/48 kHz AC3, MPA eller WAV filer. Du kan trække filen over på fanebladet "Video & Audio" for at se om den kompatibel. DVD-lab vil oplyse dig om det.

Den præcise længde et lydklip vil blive afspillet er ret vigtig ved design og planlægning af en Menu. Det er fordi at vi ved, at ved afslutningen af en DVD-lab designet Menu, vil afspilleren enten loope tilbage til sig selv (blive afspillet igen), eller fortsætte til en anden Menu i overensstemmelse med værdierne af forbindelses lænker eller som angivet i kommandoen "Force Activate Btn". DVD udvikleren har fuld kontrol over disse muligheder, alle baseret på den tidsmæssige udstrækning af det afspillede lydklip.

For at tilføje baggrundsmusik til menuen, skal du blot trække en understøttet lydfil fra vinduet med råmateriale (Fanebladene Audio & Video eller Music)

Hvis der er tilføjet lyd til en menu, kan det enten ses på fanebladet PBC under Menu egenskaber (Vinduet "Properties", menuen View => Menu Properties ) eller på lydsporet umiddelbart under menu vinduet.

For at fjerne lyden skal du bare trykke på knappen "Del" ved siden sf lyd boksen på fanebladet PBC eller på "x" knappen på lyd sporet.

Loope menuen / Fortsætte til andre menuer

Denne del vedrører beskrivelsen af Relationer, men her er et kort overblik:

(Figur 1) - En menu uden lænker betragtes som om den automatisk looper til sig selv
(Figur 2) - Menuen kan indstilles til utvetydigt at loope, endog til sig selv 
(Figur 3) - Menuen kan indstilles til fortsætte til en anden menu, efter at lyden er blevet færdig afspillet

Fortsætte med at afspille filmen
Efter at lyden er afspillet på menuen, kan du også fortsætte med at afspille en film. Dette gøres med indstillingen "Force Activate Btn" på PBC fanebladet. I vores sprog siger vi: "Når du er færdig med at afspille menuens lyd, så begynd på at gøre det, som kanppen (X) gør".

Først sættes "Timeout" til 0 (Ellers kan "Force Activate Btn" ikke benyttes) og i "Force Activate Btn" indtastes nummeret på den knap hvortil afspilningen skal fortsætte (i vores eksempel knappen nummer 1). Det er det samme nummer, som angives ved siden af knappen på Menu billedet, vist her som 1:

Obs.: Værdien "timeout" har ingen betydning, hvis menuen har en lyd. Når der er en lyd, sættes timeout værdien automatisk til længden af lydsporet.