Menu vinduet - Kardinal former (Cardinal Shapes)

Opret kardinal form
En kardinal form er en særlig art flerkantet form med mulighed for, at man dynamisk kan justere dens afrundinger.

For at oprette en kardinal form, skal du klikke på værktøjsknappen "Cardinal Shape", som vist her. Klik så på menuens overflade for at sætte det første punkt og slip museknappen. Træk musen til det næste punkt og klik. Slip igen museknappen. Gentag dette for det ønskede antal punkter.

For at afslutte formen, skal du sætte sidste punkt oven i det første punkt, hvor du startede med at tegne.


Den kardinale form vil herefter blive oprettet. Ser du på fanebladet  "Color" i indstillingsvinduet "Menu Properties", vil der fremkomme en ny skyder "Shape Roundness" umiddelbart nedenfor området med gennemsigtighed (Transparency). Når du flytter skyderen til højre (ændrer spændkraft), vil den kardinale form blive mere afrundet.

Dette er den grundlæggende ide bag kardinale objekter.

Åben Form (linie)
Hvis du ikke vil lukke objektet skal du i stedet for at klikke og slippe på det sidste punkt foretage et dobbeltklik. Herved skabes en åben form.

Du kan justere den åbne forms rundhed på samme måde ved at anvende skyderen "Shape Roudness":

Redigering af formerne
Når du har oprettet en form, kan du stadig bevæge dens punkter for at justere formen.
Vælg det objekt der skal justerers og klik på knappen "Edit Shape". Alternativt kan dyu også dobbeltklikke på objektet.

Punkterne vil blive synlige og du kan trække dem med musen til en ny position.


Med skyderen "Roundness" rykket til højre vil formen altid forblive afrundet, så du kan lave spændende naturligt udseende former.

Tip: Med værktøjet "Cardinal Shape" er det let at tegne en cirkel: Tegn først en firkant og ryk dernæst skyderen "Roundness" næsten helt til højre (men ikke helt) 

Bryd Formen (Break Shape)
Du kan ændre en udfyldt form til en åben form med kommandoen "Break Path" fra menuen Menu ( Menu =>Break Path).