Kapitler

Kapitler anvendes for hurtigt at kunne navigere gennem filmen ved at anvende næste/forrige kapitel på DVD afspillerens fjernbetjening. En kapitel markering i en film laver en intern markering til brug for DVD-lab, som en række funktioner kan referere til. Ligeledes anvendes de fra en menu, til at kunne hoppe ind på det pågældende sted .

Tilføj en kapitel markering

Tryk på knappen [+] øverst på cursoren, for at tilføje et kapitel

eller tryk på mellemrumstasten eller en ekstern kontrol tilknyttet mellemrumstasten.

Et kapitel markeres med et rødt mærke. Klikker du på mærket vil det blive valgt og en tidskode vil blive anført ovenover.

Fjern kapitel markering
Vælg den kapitel markering som du vil fjerne og tryk på delete på tastaturet.

Obs.: Du behøver ikke at indsætte en kapitel markering i filmens start, dette vil automatisk blive indsat af programmet.

Tilføj kapitler ved hjælp af sceneskift opdageren (Scene Detection)
Hvis du har travlt kan kapitler automatisk indføjes ved brug af den sceneskift opdageren. Tryk på menuen Movie => Auto-Chapters.

Du kan også trykke på knappen "Auto-Chapters" i gennemsyns vinduet.

Sceneskift opdageren vil prøve at finde brud mellem de forskellige scener, for der indsætte kapitel markeringer. Så i stedet for i blinde at indsætte kapitelmarkeringer ved alle scener vil der blive indsat et kapitel når kameraet vinkel ændres.

Følsomhed: Dette angiver hvor følsomt sceneskifts opdageren er reagerer på scene ændringer. Et større tal angiver en højere følsomhed, hvorved kapitlerne fremfindes hurtigere. Hvis du sætter tallet for højt (- 250), vil stort set ethvert nyt billede blive opfattet som et sceneskift. Sætter du tallet for lavt, finder sceneskift opdageren måske ingen scene ændringer. En værdi omkring 220 syntes at virke bedst.

Kapitel fordeling
Her kan du vælge hvordan programmet skal lokalisere kapitler og hvor tætte de skal være:

Tilføj X antal kapitler i hele filmen (Add X chapters in whole movie).
Filmen vil blive opdelt i X antal blokke og fra hver blok vil sceneskift opdageren finde det nærmeste sceneskift. Dette er den hurtigste måde at tilføje kapitler, fordi filmen ikke behøver at blive scannet billede efter billede.
Resultatet vil ikke blive jævnt spredte kapitler og det kan ende op i færre end X, hvis der ikke er tilstrækkelig mange sceneskift.

Tip: Hvis du ønsker jævnt spredte kapitler, skal du indsætte en høj værdi for følsomhed : 250

Find alle mulige kapitler + mindste mellemrum på X minutter (Find all possible chapters + Minimum space X min)
Her vil hele filmen blive scannet og der tilføjes et kapitel ved hvert sceneskift. Dog vil der ikke blive tilføjet et kapitel før der er forløbet mindst det X antal minutter, som angives af det mindste mellemrum.

Obs.: Sceneskift opdageren fungerer ved at den analyserer billedet. Dette afhænger dog af kildematerialet - hvis kameraet er rystet vil sceneskiftene blive placeret ret tilfældigt. Du kan prøve at ændre indstillingen for følsomhed for at opnå det bedste resultat - eller helt enkelt tilføje kapitlerne manuelt.

Kapitel markeringerne kan herefter anvendes til at tilføje scenevalgs menuer.

Importer kapitler (Import Chapters)
For at importere kapitler fra en ekstern fil, kan du højreklikke på filmen og vælge "Import Chapters" fra menuen.

Du vil blive anmodet om at vælge kapitel filen fra disk. Stort set alle kapitel fil formater (tids baserede) er understøttet. Den smarte indlæsning vil finde tidskoderne fra enhver almindelig tekst filformat og opliste dem i redigerings boksen:

Når du trykker på knappen "Proceed" vil en søge algoritme starte med at se efter enkelt billeder i filmen som modsvarer den indlæste tids koder. Det kan vare nogle minutter for meget store filer.

Obs.: Du bør sikre dig at "Movie Length" svarer til længden af den rigtige film. Hvis dette ikke er korrekt, skal du indtaste længden af den rigtige film. I de fleste tilfælde vil det anførte tal være brugbart - hvis længden er forkert, vil forskellen sandsynligvis blot være marginal. Hvis ikke du er sikker på at du kan verificere lænden af den rigtige film, kan du prøve at afspille filmen i en software DVD afspiller som fx PowerDVD.

Kapitel forsinkelse (Chapter Lag)

Eftersom kapitler på en DVD afspiller vises fra et indeks billede (I-frame) kan det forekomme, at kapitel markeringen afspillet på en DVD starter en anelse for tidligt (viser en bid af den foregående scene). I stedet for at flytte kapitel markeringen et sekund senere, kan du bruge kapitel forsinkelses muligheden "Chapter Lag".

Vælg først den kapitel markering i vinduet "Movie", som du vil korrigere og tryk på højre musetast for at se menuen. Vælg muligheden "Set Chapter Lag...".

På et dialog billede vil du blive anmodet om at fastsætte forsinkelsen (med at afspille kapitlet). Den kan sættes til +1 eller -1 sekund før kapitel mærket.

Her har vi valgt, at sætte den til at afspille 1 sekund efter kapitel tiden. En sådan kapitel markering vil blive noteret med et (+1) mærke:

I dette tilfælde starter kapitlet med at blive vist 1 sekund efter kapitel markeringen.