Kapitler - Billede indeksering (Frame Indexing)

(Frivillig del)

For at gøre udviklings processen hurtigere benytter DVD-lab MPEG GOP tidsstempel til at sætte kapitel markeringer. Den typiske fejlmargin ved på denne måde at finde et kapitel er +/- 0,5 sekund, hvilket er ganske acceptabelt i de fleste projekter. For at opnå større præcision kan DVD-lab også anvende billede indeksering. Den typiske fejlmargin ved billede indeksering er på omkring +/- 0,25 sekund. Det er det bedst opnåelige på en DVD, fordi et kapitel skal sættes ved en MPEG I-frame markering, som nogenlunde findes efter hver 15. billede.

Et andet problem med GOP tidsstempel er, at det ifølge specifikationerne ikke kræves at være til stede i en mpeg fil, filen afspilles fint uden. Nogle kodeprogrammer (meget få faktisk) indsætter ikke et tidsstempel, eller tidsstemplet kan være helt forkert.

Billede indeksering løser alle disse problem. Men det tager nogen tid at oprette billede indeksering fra en stor mpeg fil: 5-10 yderligere minutter.

Alt hvad du har brug for at vide
Hvis du ikke vil læse mere, så er alt hvad du behøver at vi dette: For at benytte Billede indeksering skal du markere afkrydsningsfeltet "Create/Use Frame-Index ..." i kompileringsvinduet.

Dette valg sikrer, at kapitlerne tilføjes med billede præcision og derfor ikke er afhængig af (det nogen gange utroværdige) GOP tidsstempel. Hvis Billede indekseringen ikke allerede er lavet for filmen, vil den blive foretaget umiddelbart før kompileringsprocessen starter og alle kapitler vil blive indekseret til billedvinduer.
Du kan stoppe her eller læse videre, hvis du har brug for yderligere informationer.

Mere om Billede indeksering (Frame-Index )

Film med et eksisterende indeks
En indekseret film vil vise en grøn rude i det lille ikon i vinduet med råmateriale, når den indlæses. En ny film vil vil ikke endnu have et indeks, så der vises denne grønne rude ikke.

Tilføj kapitler
Det spilelr ingen rolle om du tilføjer kapitler med tilgængelig indeksering eller ej. DVD-lab er konstrueret sådan, at du kan foretage en Billede indeksering af filmen på et hvilket som helst tidspunkt uden at skulle genskabe kapitler. Så du kan tilføje kapitler på samme måde som før og lade DVD-lab om at oprette indekset bagefter (fx i forbindelse med kompileringen). Når kapitel markeringerne er indekseret til billedvinduerne, vil de blive vist med en grøn rude i stedet for det røde kapitel mærke, som det ses her:

Men GOP tidsstempler er i formatet HH:MM:SS (timer : minutter : sekunder) er det billede baserede tidsstempel HH:MM:SS:CC, hvor CC angiver hundrededele. Du vil også kunne aflæse billede nummeret på kapitlet, vist ovenfor med rød skrift.

Obs.: Selv om du indekseret en film, vil en ny kapitel markering blive tilføjet som GOP tidsstempel. Det er kun for at gøre det hurtigere. Du kan slå tilføjelse af billedvindue til under Projekt indstillinger, men det er en ren kosmetisk valgmulighed.

Indeksering af filmen
Automatisk - DVD-lab gør det for dig. Det er let. Når du skal kompilere, slår du funktionen "Frame-Index Chapters" til.

Manuelt - Højre klik på filmen og vælg Chapters =>Frame-Index All Chapters.

Opret billede indeksering manuelt Hvis der ikke findes en indeks fil for denne mpeg, vil den blive oprettet

Når et billede indeks er oprettet, vil alle tidligere kapitler blive omdannet til billedvinduer (grøn rude):

Kompilering
Hvis du vil benytte Billede indeksering skal du markere afkrydsningsfeltet "Create/Use Frame-Index ..." i kompilerings vinduet. Hvis du ikke foretage markering her, vil GOIP tidsstemplet blive anvendt uanset om du har oprettet et indeks.

Tids beregning
Normalt bør GOP tidsstemplet og det viste billede tidsstempel være tæt på hinanden, men nogle gange kan der vises få sekunders forskel, hvis MPEG er i "drop-frame" format. Det er ikke noget at bekymre sig om. Billedets tidsstempel vises og beregnes ud fra billedets nummer, FPS (billede per sekund) og nedbrydning. I sjældne tilfælde kan GOP og Billede indekseringens tidsstempler være meget forskellige. Det er i så fald Billede indekseringens angivelse der er rigtig.

Manuel  justering af et billede nummer.
I de fleste tilfælde vil en kapitel markering baseret på billedvindue afspille præcis på det sted, hvor du vil have det. Nogle gange, især hvis du anvender Automatisk kapitel markering, kan kapitlet blive afspillet en I-frame før eller senere end indikeret. I GOP tidsstemplet kan du justere en forsinkelse på +/- 1 sekund, med det fungerer ikke med billede markering. Du kan enten fjerne kapitel markeringen og prøve at oprette en ny en I-frame tilabe (eller frem efter behov) eller du kan justere direkte i Billede indekset ved hjælp af dialogboksen "Set Chapter Lag". En I-frame er sædvanligvis placeret med 15 eller 18 billeders mellemrum.