Menu vinduet - Farve palet (Color Map)

Vi har allerede lært at lave lænker og hvordan man kan ændre hvilken del af en knap, der vil blive markeret.
 

Når simulerer menuen vil du bemærke, at alle lænker er markerede med samme farve og med nogen gennemsigtighed.
Fanebladet "Map" på Menu indstillinger benyttes til at sætte disse parametre.
 

Obs.: Ændringerne i farve paletten kan ses direkte under simulering. Det betyder, at du kan forblive under simulering og foretage ændringerne og umiddelbart vurdere resultatet.

Markerings gruppe (Hi-lite Group)/Antialiasering
Ethvert objekt kan være i en af de tre grupper 1, 2 eller 3 (også kaldet E1, E2 og P). Som standard er knapper sat i gruppe 3.

Hver knap markerings gruppe kan have forskellige farve egenskaber.

Antialiaseret Underbillede

De tre farve grupper kan anvendes sammen for at danne et antialiaseret underbillede. DVD-lab vil anvende de tre grupper af farver til at lave en farveovergang ved kanterne, som så vil fremstå mere bløde, men til gengæld vil du kun kunne anvende en farve og en gennemsigtigheds værdi ved markeringen af knapper på menuen.

Gennemsigtighed og Farve
I eksemplet nedenfor er rammen med lænke sat til gruppe 3, så den tredje skyder vil virke på den.

Se de forskellige indstillinger for det markerede billede. Skyderen sætter gennemsigtighed af det markerede billede (venstre - fuld gennemsigtighed, højre - uigennemsigtig).

For at ændre farve skal du klikke på farve kilden til venstre for skyderen.

Her vil du se en palet med 16 farver, du kan vælge fra.

Knappens status
Et objekt kan være i et af 3 markerings stadier: Normal, valgt og aktiveret.
Normal stadet er når knappen ikke er valgt. Den mest almindelige indstilling i et normal stade er, at markerings billedet (underbilledet) er helt gennemsigtigt.
Valgt (Selected) stadet er, når knappen er valgt. Her vil du lave flest ændringer, for det er i dette markerings stade, som brugeren mest ser på.
Aktiveret (Activated) er de stadie, hvor brugeren trykker på knappen (Trykker enter på fjernbetjeningen). Dette stadie vil kun vare kort inden knappen fortsætter til lænken..

For at ændre farve indstillingen for hvert stade, skal du klikke på pilene til venstre eller højre for Status indikatoren:

Her vises standard indstillingen for hvert stade og markerings gruppe:

Læg igen mærke til, at normal stadet i alle grupper er helt gennemsigtigt. Det vil sige at du ikke ser noget markerings billede, medmindre knappen er valgt. I nogle tilfælde, som fx til film menuer, vil du kunne få brug for normal stadiet.

Alt dette virker måske lidt overvældende, men det er faktisk ret enkelt et styre.

En lille udfordring
Ved at kombinere den foregående viden om rammer, synlighed, grupper og farve palet burde du kunne lave knappen nedenfor (vist som ikke-valgt, valgt og aktiveret)

Paletten
Paletten er gældende for hele projektet og du kan ændre den i menuvalget Project => Project Properties.