Kompilering

Menu: Project - Compile DVD

Når du har designet din DVD er det tid til at kompilere den. Kompilering indebærer at DVD-lab bearbejder al materiale og indhold i dit projekt og konverterer dem til DVD filer klar til at blive testede og herefter brændt på et DVD medie.

Fejl og advarsler
Inden du begynder kompileringsprocessen vil DVD-lab undersøge alle data og vise eventuelle fejl og advarsler.

Advarslerne kan ignoreres - det er mulige forslag eller ting, som du måske har glemt, men de vil ikke udgøre et problem for at lave en DVD.

Fejlene er alvorlige problemer, som vil gøre at DVD'en ikke kan afspilles.
Du kan ikke fortsætte kompileringen, før du har løst alle fejl.

Kompilering

DVD-lab gennemfører DVD opbygningen i 2 tempi. Først kompilere du DVD'en til harddisken, hvorved du jan afprøve den med en softwareafspiller som fx PowerDVD eller CinePlayer. Dernæst, hvis alt fungerer, kan du brænde den til et DVD medie enten med brug af DVD-lab's interne brænder modul eller et andet tredjeparts software, som du har gode erfaringer med, fx Nero, Gear, Easy CD/DVD, Prassi, osv.
Der er nogle få grupper parametre, som skal indstilles i kompilerings vinduet.

Output mapper (Folder)

Her anfører du output mapper. Mappen Output Folder er det sted, hvor de færdige kompilerede filer vil blive dannet. Den mappe du angiver vil være roden for VIDEO_TS og AUDIO_TS mapperne. I eksemplet ovenfor vil der blive mapperne G:\VIDEO_TS og G:\AUDIO_TS  blive oprettet og DVD filerne vil blive kompilerede i VIDEO_TS mappen. Bemærk: Det er normalt at mappen AUDIO_TS er tom i et DVD film projekt. Du må ikke slette denne mappe, da din afspiller forventer at den er der.

Lagkage grafen viser hvor meget ledig plads (grøn) der er på det drev, hvor du har valgt din output mappe. Den røde farve af lagkagen indikerer hvor megen plads der vil blive anvendt til at kompilere DVD'en.

Midlertidig mappe (Temporary Folder).
Du kan gøre processen hurtigere, hvis du anvender en midlertidig mappe på et andet drev end det, der benyttes til output mappen. Denne midlertidige mappe bliver benytte i forbindelse med at multiplexe filer.

Hvis der ikke er nok plads til alle filer, hvil der komme et ikon med et udråbstegn ved siden af de problematiske data.

Lagkagegrafen viser den ledige plads (grøn) på det valgte midlertidige drev. Den røde del af lagkagen viser hvor meget plads, der er behov for.

Nødvendig plads (Required Space)

DVD-lab will check and calculate the free disk space needed on the Output and Temporary drive

Estimeret DVD størrelse (Estimated DVD Size) - det er DVD dataene som lægges i output mappen. Det er de data, som du skal brænde på din DVD. Der vises dataene i computer format (her 2,12 GB) og i DVD data format (her 2,44 GB). DVD data formatet er et format, hvor 1 KByte har 1000 bytes i modsætning til computer formatet, hvor 1 KByte har 1024 Bytes. Hvis du ved at din DVD-R har 4,7 GB, skal du i stedet se på det andet ciffer for at vurdere, om det passer på din DVD eller ej.

Lagkagegrafen viser hvor megen data der vil blive brugt (rød) på et 4,7 GB DVD medie.

Midlertidig plads (Temporary Space) - plads der midlertidig er brug for på harddisken.
Samlet nødvendig plads (Total Required Space) - det er summen af den nødvendige plads for både den midlertidige mappe og output mappen. Der vil blive vist et udråbstegn, hvis der ikke er nok plads til at oprette DVD'en på din harddisk.

Multiplex maskinen (Multiplexer Engine)

Der er indsat en alternativ multiplexer i DVD-lab. Normalt bør du anvende den primære (Fast, DVD Compliant) i alle projekter. Den alternative version er indsat som en kontrol multiplexer, hvis resultatet af den primære ikke er godt eller hvis den primære af en eller anden grund ikke vil multiplexe filerne. Den alternative foretager multiplexningen på en anden mere afslappet måde i forhold til DVD føjeligheden end den primære "DVD Compliant", og resultatet sendes herefter tilbage til DVD-lab's kompiler. Kompileringen med denne metode tager derfor meget længere tid og den kræver mere ledig plads. Det kan være at denne valgmulighed vil blive fjernet i fremtiden.

Den alternative multiplexning har nogle få valgmuligheder. Det vedrører for det meste de midlertidige MPEG og VOB filer, som dannes ved den alternative multiplexning.
 

Før kompilerings muligheder (Pre-Compile Options)

Opret/benyt billede indeksering (Create/Use Frame-Index Chapters)
Denne mulighed vil foretage en billede indeksering af alle film, hvis der ikke allerede er et indeks, og benytte kapitel markeringer i billedformatet i stedet for med et tidsstempel. Du kan valgfrit vælge at oprette Billede indeksering fra menuen Movie =>Frame Index => Rebuild Frame-Index. Se mere under afsnittet om Billede Indeksering

Kompilering muligheder (Compile Options)

Kør i baggrunden (Run on Background)
DVD-lab giver dig mulighed for at lade kompileringen foregå som en baggrunds proces. Hermed kan du arbejde med andre ting mens kompileringen pågår. Benytter du denne mulighed, vil et kompileringsvindue (Compile) blive åbnet hvorfra du kan kompileringen skride frem og som giver dig fuld kontrol over programmet. Du kan sågar begynde et helt nyt projekt mens kompileringen er i gang.

Du kan også afslutte DVD-lab under kompileringen. I så fald vil du blive spurgt, om du også ønsker at stoppe kompileringen eller om du vil lade den fortsætte løsrevet fra det afsluttede program. I sidste tilfælde løsrives kompileringsvinduet fra DVD-lab og programmet vil lukke ned, dog med kompileringen kørende i sit eget nye vindue.

NTSC sikre farver (NTSC Safe Color)
Du bør lade denne indstilling være sat til. Læs mere herom her.

Reducer rystelser (Reduce Jitter)
Dette vil nedsætte rystelser på Menuer ved at tilsætte et særligt filter (de-jitter) til hver menu.

Test kompiler (Test Compile)
Da multiplexning af store fil er en meget tidskrævende  proces, kan du sætte DVD-lab til at erstatte filmene med en attrap MPEG film som pladsholder. Det vil give en kvik kompileringen så du meget hurtigt kan afprøve det samlede layout og lænkernes vej gennem dine mennuer med en software DVD afspiller som PowerDVD eller CinePlayer.

Dette er en særdeles hurtig måde at afprøve hvordan dit DVD projekt fungerer uden at skulle afvente i lang tid på at multiplexningen bliver færdig.

Efter kompilerings muligheder (Post-Compile Options)

Gennemtving lyd på alle film (Force audio for all Movies)
Når kompileringen er færdig vil den blive undersøgt og afslutningsvis gennemtvinges lyd på alle PGC'er, hvis kompileren ikke kunne finde en lyd stream (Dette er til de yderst sjældne tilfælde, hvor VOB afspiller fint med lyd, men hvor hele DVD'en siger at der ikke er nogen lyd).

Automatisk start af optagelse (Automatically Start Recording)
Du kan vælge om du vil have DVD-lab til at køre dets indbyggede optage modul (brænder program) efter at kompileringen er afsluttet. Det kan dog ikke anbefales. Det er bedre først at afprøve kompileringen med en software DVD afspiller, at afspille DVD filerne fra harddisken, og først derefter optage DVD'en. Det vil spare en del ødelagte DVD-R medier.

Afprøv den kompilerede DVD (Testing the Compiled DVD)
For at afprøve DVD'en fra din harddisk, kan du benytte enhver software DVD afspiller, der kan køre DVD'er fra harddisk filer. Fx PowerDVD, CinePlayer, WinDVD og andre, kan klare det.

På software afspilleren skal du prøve at åbne filen VIDEO_TS.IFO i mappen VIDEO_TS, som er en slags hoved eller indeks fil til at starte DVD'en. Nogle afspillere vil have, at du skal åbne denne fil fra programmet selv.

Obs.: Software DVD afspillerne har deres egne problemer. Hvert software har deres egne særheder og glansnumre. For eksempel vil PowerDVD ikke vise en menu korrekt, medmindre projektet er lavet som "Full D 1". Afprøv dit projekt på så mange forskellige software afspillere som du kan, for at sikre dig et resultat med så ensartet udførelse som muligt.