Menu vinduet - NTSC Sikre farver (NTSC Safe Colors)

Grafik (som en menu) vist på et NTSC fjernsyn stiller særlige krav. Anvender du lysende røde eller gule farver, kan de "bløde" på TV skærmen, andre farver tværes ud eller dele flimrer, uanset at det samme billede ser perfekt ud på din computer skærm.

De fleste professionelle, der arbejder med DVD og film er opmærksomme på dette problem, men ofte ved de er ikke helt præcist hvad der forårsager det. Du får ofte en halvkvædet vise om ikke at benytte lysende røde farver etc.

Obs.: Nogle teknikere omtaler endda NTSC som Never Twice the Same Color (aldrig den samme farve to gange)

Vinduet "NTSC overophedning" (NTSC Overheat) angiver mulige problemer og viser dig hvordan menuen vil se ud, hvis du benytter filteret "NTSC sikre farver". Det vil også markere hvilke farver, der giver anledning til problemet, så du måske i stedet ændrer dit design ved at fjerne disse farver. Vinduet "NTSC overophedning" afmystificerer NTSC farverne og har også en vis pædagogisk værdi.

Filteret NTSC Sikre farver
DVD-lab har indbygget et af de mest præcise filtre for NTSC sikre farver som går hånd i hånd med beregningen af overophedningen. Dette filter vil netop kun fjerne de farver, som kan skabe problemer. Resultatet vil blive et meget jævnt udseende billede uden kraftige farveændringer og klar til at blive vist på NTSC. Filteret er automatisk, dvs. at har du blot slået det til under instillinger, er du færdig.
Dette er et avanceret værktøj. På nogle professionelle film programmer må man betale mere for et mindre præcist tilføjelsesprogram, end den samlede pris på DVD-lab.

NTSC Overophedning

Vinduet "Signal Overheat" viser hvordan signalet bevæger sig i et sammensat film kabel (composite). 

I midten mellem "blank" 0 IRE and 100 IRE ser du film signalet (farve kodet som den aktuelle farve der har dannet den).
Den øverste og nederste røde linie viser 20% maksimum og minimums grænsen under 0 IRE og over 100 IRE fastsat ud fra NTSC specifikationerne. Et signal, der er højere eller lavere end disse værdier, kan forårsage "blødning", rystelse eller mangel på synkronisering.

Se nu billedet nedenfor:

Hele signalet er indenfor det tilladte område mellem de røde linier. Det betyder at menuen allerede er en sikker menu, den vil ikke blive visuelt ændret ved brug af filteret NTSC sikre farver.

Her er en anden menu. I denne menu har vi med fed sat tekster med rød og gul (to velkendte "dårlige farver)


Du kan umiddelbart se, at det gule og røde signal bevæger sig ud fra det sikre område til det usikre område. Her vil filteret NTSC sikre farver blive benyttet automatisk og farverne vil blive ændret i forhold hertil.


Sådan ser menuen og signalet ud efter at filteret NTSC sikre farver har været anvendt.

Højeste Volt udsving (Maximum Voltage Excursion).
Den stiplede linie viser indstillingen for vores højeste volt udsving - den værdi vi ønsker, at intet signal må overstige. Denne værdi benytter filteret NTSC sikre farver til at beregne grænserne for de nye sikre farver.

Værdien bør sættes fra 0-20%, men ca. 10%-15% giver de bedste resultater. Sættes værdien til 0%, vil signalet nøje gå fra blank 0 IRE til 100 IRE. Dette vil dog ændre mange menu farver en hel del, fordi mange farver har værdier udover dette.
Sætter du værdien højere end 20% vil signalet kunne overstige de røde linier og bevæge sig ud i det usikre område. Logisk bør du derfor ikke sætte værdien udover 20%.
Da NTSC tillader udsving på 20%, vil den bedste værdi ligge omkring 15% - farven ændre sig ikke så meget som ved 0%, men det er stadig indenfor det sikre 20 % område med 5% i reserve.

Obs.: Volt er et IRE mål (den aktuelle spænding i Volt adskiller sig fra system og land, så IRE er et relativt mål, de 100 IRE kan være på 1 V, nogle gange 0,75 V osv.)
I den US amerikanske version af NTSC er sort sat som 7,5 IRE (vist på grafen), hvorimod japansk NTSC har sort sat til 0 IRE (vist som "blank").

Er det noget at bekymre sig om?
Faktisk ikke. Når du først har slået NTSC sikre farver til i projekt indstillingerne, er du på den sikre side. Du kan i vinduet "Overheat" se, hvordan menuen eventuelt vil blive ændret eller du kan korrigere maksimum Volt udsvinget, så det bedre passer i din smag.

En lille teknisk forklaring.
Hvor al computer grafik for det meste er RGB, er det ikke den farvesammensætning vores hjerner kan forstå.  Vi opfatter farve som en kombination af lysstyrke og to yderligere farve informationer. YUV farve sammensætningen prøver at afspejle dette. NTSC benytter en tilsvarende YIQ farvesammensætning til at skabe et sammensat signal. I'et (In-phase) og Q'et (quadrature) er moduleret sammen og så tilføjes Y'et (lysstyrken). Disse tre komponenter bliver altså blandet sammen for at skabe det sammensatte (composite) signal, der sendes gennem en enkelt ledning.

På grund af opbygningen til YIQ farvesammensætningen vil de kraftigt lysende farver også generere en højere spændingsforskel end for eksempel sort og hvid. Hvis en hvid farve har en spænding på 1V og sort 0V, vil gule have 1,33V og rød -0,33V.

På grund af baglæns kompatibilitet med gamle sort/hvide NTSC fjernsyn angiver NTSC specifikations listerne, at et video signal ikke må svinge mere end 20% over hvid og 20% under sort af spændingsværdierne. Men nogle farver som gul og rød er faktisk højere eller lavere end det (gul + 33%)!

Denne begrænsning i NTSC er den væsentligste årsag til problemet. Endvidere synkroniseres et video signal til YIQ signalet. En farve som rød kan have en så lav spænding, at det endog kan influere på synkroniserings signalet og at synkroniseringen  der på nogle TV apparater helt kan mistes.

PAL farvesystemet har ikke disse problemer med baglæns kompatibilitet.