Projekt og generelle indstillinger

Menu: Project - Project Properties

Her kan du sætte indstillinger for projektet (Project), palet (Palette) og generelt (General)

System indstillinger
Her er projekt indstillingerne for valg af DVD system:

Anvendte system
NTSC eller PAL. Vælg det system, som du vil lave DVD'en til. Indstillingen huskes ved alle fremtidige sessioner.

Projekt Størrelse (Project Size)
Her indstilles målet for projektets størrelse.

En DVD tillader 4 grundlæggende størrelser af film: Full D1, Broadcast D1, Half D1 og SIF. I den ideelle verden burde disse formater være lige anvendelige på enhver DVD afspiller, men det er ikke altid tilfældet.

Hvorimod du kan tilføje enhver kombination af film formater til en DVD, forventer mange DVD afspillere, at alle film er i den samme størrelse.

Projekt størrelsen vil kun have indflydelse på oprettelsen af menuer.

Det mest almindelige vil nok være, at lade projektet benytte always Full D1F, selv om du fx har fil i Half D1. Dog kan enkelte afspillere blive "forvirret" over at afspille en sådan disk. I så fald kan du sætte projekt størrelsen til samme format som filmene. De fleste afspillere vil fint kunne afspille dette, men der kan forekomme en lille forrykning på baggrunde og underbilledet i menuen kan blive vist, hvis menuen ikke er lavet som Full D 1.

Figur 1 - den korrekte placering. Figur 2 - Enkelte afspillere kan vise en forrykning, hvis ikke menuen er Full D1.
Forrykningen skyldes højst tænkeligt en dårlig skalerings algoritme i DVD afspilleren. Denne svaghed findes typisk i billigere mærker.

Obs.: Den allerværste var PowerDVD software afspilleren til PC (Det vil forhåbentlig blive ordnet)

Hvad er så den bedste vej?
Den bedste vej er at benytte Full D 1 film og Full D 1 projekt størrelse - det er det bedst understøttede format på alle DVD afspillere og burde som sådan give bedste afvikling. Benytter andre film formater, så prøv alligevel først at lave et projekt som Full D 1

Ikke-standard formater.
Der er billedformater, som ikke varer til DVD specifikationerne, men mange DVD afspillere vil alligevel kunne benytte dem. (Kedeligt nok, nogen gange bliver de afspillet bedre end de understøttede formater)

DVD-lab har færre restriktioner i denne retning, end de fleste andre udviklingsværktøjer. I mistænkelige tilfælde vil der blot blive givet en advarsel, men lader dig fortsætte. Det betyder, at du fx kan tilføje en SVCD film (480x480) til en DVD. Du kan have cirka 3 SVCD fil på en DVD-R. (Normalt bør SVCD optages på en CD - heraf navnet Super-Video-CD).
Mange afspillere der understøtter SVCD vil fint kunne afspille en sådan DVD og de vil ikke reagere på, at den er optaget på en DVD.
Også nogle afspillere, som eksplicit angiver ikke at kunne understøtte SVCD, vil kunne afspille den.

Obs.: Projekt størrelse for ikke-standard film: Begynd først med Full D 1og hvis dette ikke virker, så prøv med en projektstørrelse svarende til filmens størrelse.

16:9 Billedformat (Display Mode) på 4:3 TV
Dette er en markør, der fortæller dit 4:3 fjernsyn, hvordan det skal vise film i 16:9 format. Det har hverken betydning på er bredformat TV eller hvordan 4:3 film vises på begge typer fjernsyn.
Se om kapitlet om  Billedformat om 16:9 film.

Du kan lade indstillingen stå på Automatic - afspilleren vil anvende dens egen interne indstillingen og vise filmen som Letterbox eller Pan&Scan.
Andre almindelige indstillinger er at anvende Letterbox (det vil tilføje sorte bjælker i top og bund på et 4:3 TV)

Menu Format (Aspect)
Mener kan være i formaterne 4:3 eller 16:9, læs venligst mere herom i afsnittet om menuer.

DVD'en navn (Volume Name)
Det standard DVD navn, som vil blive anvendt af DVD brænderen på mediet under brændingsprocessen. Du kan også ændre navnet på optage dialogen umiddelbrt inden en skrivning til medie.

NTSC sikre farver (Safe Color)
Bearbejder menuerne med filteret NTSC sikre farver inden kompilering. Det har ingen betydning på PAL systemer. Læs mere om de NTSC sikre farver i afsnittet om NTSC overophedningat. Du bør lade afkrydsningsfeltet forblive valgt.

Palet

En DVD giver dig mulighed for at benytte en palet med 16 farver, hvorfra du kan vælge farver til underbillede markering.

Her kan du definere din palet. Se mere i afsnittet om Farve palet under Menuer.
Den ny farve palet vil klar til brug ved fremtidige projekter.

Indstillinger (Options)

Her kan du sætte andre DVD-lab indstillinger såsom antallet af mulige gendannelser (Number of Undo) for menuer, Demultiplex indstillinger og fejl og advarsler.

Ikke elementære MPEG/VOB filer (Non-Elementary MPEG/ VOB Files) - Hvad skal der ske med importerede System MPEG eller VOB filer - Spørg (Ask), Demultiplex eller anvend uden at demultiplexe.

Hurtig MPEG gen-multiplexe (Quick MPEG re-mux) - Denne indstilling angiver hvordan den multiplexede MPEG fil vil blive anvendt under kompileringen. Benytter du input MPEG filer uden at de er demultiplexede så:
a) hvis du sætter indstillingen Tillad (Allow), vil filerne blive re-multiplexede i parallel status (løbende on-the fly) under kompileringen (hurtigere, benytter mindre plads)
b) hvis du benytter indstillingen Normal demultiplexning før kompilering (Normal Demux before compile), vil filerne blive sædvanlig demuxet som en handling før selve kompileringen (langsommere, mere pladskrævende, mere sikkert).

Standarden er sat til Tillad (løbende remuxing), som i de tilfælde, hvor en MPEG fil har forskellige mux forhold, kan forårsage lyd tab (kompileren modtager ikke lyd data hurtigt nok). Som mulighed kan du derfor slå over til at udføre i "Normal" tilstand, dvs. demuxe filerne først og så benytte dem som elementære streams i den fortsatte kompileringen.

Mappe til demultiplexede filer (Demux Directory) - I hvilken mappe skal demultiplexede filer placeres - den samme eller spørg om en ny.
Accepter ikke-DVD størrelser (Accept non-DVD sizes) - Hvis billedstørrelsen ikke er DVD standard vil programmet blot give dig en advarsel, med vil lade dig fortsætte.
Tilbyd MPEG=>LPCM kodning (Offer MPEG ->LPCM encoding) - DVD-lab vil tilbyde omkodning af MPEG lyd filer til LPCM.

Avanceret (Advanced)

De avancerede indstillinger:

Tillad flytbare vinduer på flere skærme (Allow Floating Windows load on Multiple Monitors): - Hvis du har flere skærme vil denne indstilling give mulighed for at huske vindue placeringer også på sekundære skærme. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret vil alle flytbare vinduer blive rykket til den første skærm næste gang du åbner programmet.

Dobbeltklik på lyd filer åbner... (Double Click on audio assets calls ...): Når du dobbeltklikker på en lydfil vil den blive afspillet i det associerede program som fx WinAmp. If der ikke er markeret vil lyden blive afspillet med et MCI kald til Windows Media - selv om det er hurtigere mulighed, er WM MCI dog kendt for at kunne skabe problemer som endog kan foranledige computeren blokerer.