Menu vinduet - Opbygge film menu (Render Motion)

Menu-Render Motion

Tidligere lærte vi hvordan man kan lave en enkel film menu, hvor vi erstattede baggrundens faste billede med et levende film klip. Hvad vi opnåede var mere eller mindre et filmbaggrund med et underbillede hen over det.

Du kan selvfølgelig vælge at forberede dine film menuer ved hjælp af et særskilt redigerings program som Premiere eller Vegas. Der er imidlertid også en enkel og effektiv måde at opbygge film menuer direkte i DVD-lab ved hjælp af et eksternt kodningsprogram.

Funktionen at opbygge film menu vil give dig mulighed for at sammensmelte fast grafik (billeder, baggrund, knapper) med en levende film (miniaturer, film baggrunde). Fx kunne en udformning bestå i at kombinere en baggrunds film med et fast objekt ovenpå, eller at oprette levende film menu miniaturer.

Forestil dig en scenevalgs menu som ovenstående. Med funktionen opbygge film menu kan du sammensmelte filmklip med forskellige dele af en eller flere film med andre faste elementer.

Opbygge film menu muligheden vil registrere alle objekter som kan være mulige film miniaturer (billeder lænkede til film eller kapitler, film stilbilleder) og opliste den i film objekt listen "Motion Objects".

Ved at vælge hvert film objekt kan du nu angive parametre for det bestemte klip:

1 - Opbyg dette objekt (Render this object). Dette fastlægger om du ønsker at benytte objektet i den endelige Menu eller ej.
2 - Angiv start mærke (Set Start Point) for film klippet. Som standard vil det være det kapitelmærke, hvortil klippet er lænket.
3 - Finjuster (Fine Scrub), angiv start positionen mere præcist.
4 - Indstil andre muligheder, se nedenfor.

Du kan angive disse parametre for hvert enkelt af film objekterne.

Samlet tid (Total Time)

Her anføres længden af den producerede film menu. En typisk film menu har en længde på mellem 10 og 30 sekunder, og loopes derefter.

Opbyg (Render)
Efter at du har trykket på knappen "Render", vil du blive spurgt om at oprette den endelige opbygning. DVD-lab giver dig alene mulighed for at oprette en ukomprimeret AVI film fil, som du derefter skal omkode til MPEG-2 format med et MPEG kodningsprogram efter eget valg.

Der er to skridt i opbygningen. Først skal alle billeder pilles ud af videoklippene. Derefter skal disse billeder samles sammen med de faste objekter til den endelige menu film.

Herefter skal du omkode AVI filen til en DVD kompatibel MPEG-2 fil som elementær stream ved hjælp af et kodningsprogram efter eget valg. Dernæst skal den færdige MPEG fil indlæses i beholderen med råmateriale:

og så skal den nye film trækkes fra råmaterialet hen og slippes over den menu, som skal benytte denne film som Film Menu baggrund.

Du behøves ikke at fjerne nogle objekter fra Menuen, bare behold dem der. Hvis en film baggrund er defineret uden objekter (bortset fra film baggrunden og underbilledet), vil den være synlig.

Kompiler DVD'en og du har lavet din første rigtige Film Menu.
 

Gentag hvis kortere (Repeat if Shorter).

Hvis et film objekt er kortere end den ønskede samlede længde, kan du lade det loope i den samlede tide. Hvis du ikke afkrydser feltet Repeat if Shorter, vil film objektet, når det afsluttes, vedblive med at vise det sidste billede. Afkrydser du derimod feltet Repeat if Shorter, vil objektet blive gentaget (loope) indenfor den samlede tid. Selvfølgelig, hvis film objektet er længere end den samlede tid, har det ingen effekt.

Ryk loop position (Shuffle Loop Point), flydende loop

Når du afspiller en film Menu, vil den loope. Så for hvert samlede klip tid (fx 10 sekunder), vil du se et hop i alle film miniaturer, fordi det sidste billede i alle miniaturer vil skifte tilbage til det første billede:
 

Du kan se på billedet ovenfor, at alle miniaturer vil have deres loop position præcis på samme tidspunkt, når menuen looper. Denne effekt kan være noget irriterende og ret synlig. De fleste Hollywood produktioner laver deres film menuer /hvis de har nogle) på denne måde. Med DVD-lab kan vi gøre det bedre end som så. DVD-lab har en helt unik indstilling ryk loop position (Shuffle loop point), som klarer dette "problem".

Det ryk loop position gør er, at for hver miniature med afkrydsning i feltet "Shuffle loop point", rykkes dens afspilning til at loope på et andet tidspunkt end de øvrige.

Du kan af figuren ovenover se, at når menuen looper vil ingen af miniaturerne selv befinde sig i en loop position. Da hver miniature vil loope på forskellige tidspunkter bliver effekten at du ikke synligt kan se hvornår menuen looper. Det forekommer som om menuen looper flydende.

I virkeligheden er dette en uvurderlig mulighed for alle, der laver menuer med levende film miniaturer.

Hvordan indstiller man ryk.
Der skal indsættes et ryk loop position for hver film miniature.

Du kan enten gøre dette ved at vælge fil objektet og markere afkrydsningsfeltet "Shuffle loop point" eller du kan gøre det ved at klikke på mellemrummet mellem afkrydsningsfeltet og teksten i Film Objekt listen. Du skal klikke to gange, da det første klik vil sætte funktionen Repeat if Shorter.
 

Så Opbyg Film Menu igen. Nu, hvor du afspiller menuen med loop, kan du ikke helt angive hvornår loopet indtræffer, fordi hver enkel miniature film looper i et forskelligt tidsforløb.

Obs.: Dette er blot et eksempel på anvendelsen af værktøjet til at opbygge en Film Menu. På grund af dets simple, men effektive princip, kan du lave mange andre slags menuer. Bemærk også, at du kan vælge forskellige effekter til film miniaturerne og de øvrige objekter, såsom visnings stade, gennemsigtighed og 3D rotation, så resultatet kan adskille sig fra enhver almindelig gammel film miniature menu.

Sammen med DVD-lab's menu redigerings muligheder udgør Funktionen Opbyg Film Menu en af de mest kraftfulde film menu løsninger i forhold til ethvert andet DVD udviklings program.