Menu vinduet - Scenevalgs menuer

Menu - Add Scene Selections

DVD-lab har en nyttig automatisk funktion kaldet "Tilføj scenevalgs menu fra kapitel markeringer" (Add Scene Selection menus from chapter points). Dets opgave er at oprette lænkede menu knapper for dig fra de kapitel markeringer, du har oprettet. Da DVD-lab tilbyder forskellige måder at gøre ting på, kan du også oprette en sådan menu direkte med Kapitel stilbilleder (Chapter Still Images).
 

Scene valg er en menu hvorfra du kan hoppe ind i filmen ved kapitel markeringerne. Selvfølgelig kan du selv let oprette disse menuer  "". Men du kan også benytte den automatiske hjælpeassistent "Add Scene Selection Menus".

Først skal indsætte kapitel markeringer i filmen, hvis de ikke allerede er definerede. Husk at DVD-lab kan finde Kapitel markeringerne for dig med hjælp af "Sceneskift opdageren" (Add Chapters by Scene Detection), se Movies - Auto-Chapters.

Her er en film med mange definerede kapitel markeringer.

Nu er vi klar til næste skridt. Find hjælpeassistenten Tilføj scenevalg (Add Scene Selection) fra Menu - Add Scene Selection eller fra hjælpeassistent knappen (tryllestaven) lige under den øverste menu, og vælg "Add Scene Selection Menus...".
 

Du vil få præsenteret denne dialog boks:

Først skal du vælge fra hvilken film (movie) du vil oprette scene valg fra (1).

Dernæst skal du vælge hvilken menu der er hovedmenu (parent menu) i forhold til den nye scenevalgs menu (2). Op knappen på de nye scenevalgs menuer vil lænket tilbage til denne menu i takt med at følgende menuer tilføjes.

Til sidst skal du vælge hvilken skabelon (3), som skal være udgangspunkt for menuerne. "Stil" elementer benyttes her som skabeloner, du kan oprette dine egne Stile efter behov.

Når du trykker på OK vil en eller flere menuer blive oprettet. Antallet af menuer vil afhænge af antal kapitel markeringer der skal tilpasses antallet af tomme pladsholdere pr menu. En Film med 10 kapitel markeringer, der benytter en "Stil" med 4 pladsholdere, vil benytte 3 Menuer: 1) med 4 knapper, 2) med 4 knapper og 3) med 2 knapper.

Alle nødvendige lænker er tilføjet og det eneste du herefter behøver at gøre er, at lænke knappen "Scene Selection" fra din hovedmenu til den først oprettede menu  (Scenes 1 for Movie 1). Dette vil binde de nye menuer sammen med resten af Projektet.

Her er nogle få eksempler på hvordan scenevalgs menuer kan se ud, afhængig af den valgte skabelon:

Fordi du selv let kan oprette dine egne skabeloner, er der et stort udvalg af typer. Scenevalget behøver ikke at følge det typiske række - kolonne princip.

Obs.: Starten af en film er også en kapitelmarkering, så du skal ikke selv oprette et kapitel der. Enhver film har således mindst et kapitel og hvis du opretter 4 kapitler, vil det samlede antal kapitler således blive til 5.

Erstat scene miniature billeder.
Du kan erstatte ethvert scene miniature billede på scenevalgs menuen ved blot at trække et nyt stilbillede  fra gennemsynsvinduet "Preview" over på det gamle miniaturebillede. Det vil ikke ændre lænken, med blot ændre bitmap-billedet.