Diasshow vinduet (Slide-Show)

Slide-Show - Add New

Diasshow er et særligt film objekt, hvor hvert billede er et dias (film stilbillede). Du kan indstille varigheden af diaset og tilføje lyd og baggrundsmusik til diasshowet. For at oprette et nyt diasshow kan du enten klikke på  Slide-Show => Add New under DVD-lab's hovedmenu eller højreklikke på mappen "Slides" i Projekt vinduet. For ar arbejde med et eksisterende diasshow objekt (fx Show 1), kan du dobbeltklikke på dets ikon i Projekt vinduet.

Som med de øvrige DVD-lab vinduer, er vinduet "Slideshow" flytbart og kan tilpasses efter behov.

Diasshow fra bunden
Vinduet "Slideshow" har helt sit eget layout og egne funktioner. Her er hovedinsholdet:

1. Dias liste
2. Lyd spor
3. Indstillinger
4. Værktøj
5. Dias gennemsyn

Tilføj dias
Det grundlæggende i dette vindue er at arrangere en liste over stilbilleder (dias). Til at begynde med, vil vi sætte nogle dias over i billedholderen på diasshowets tidslinie. Som ved de øvrige DVD-lab vinduer, kan du trække filer fra vinduet med råmateriale (fanebladet Images) over i billedholderen.

En anden måde at hente dias på er ved, at benytte knapperne tilføj mappe (Add Folder) eller tilføj dias (Add Slides), som findes øverst til venstre over vinduet "Slideshow"

Du kan højst have 99 dias i et diasshow. Du kan dog oprette mere end et et diasshow objekt og med mulighed for at lænke dem sammen, på samme måde som menuer.

Tilføj lyd spor
Du tilføjer lyd tildit diasshow ved at trække en lydfil fra vinduet med råmateriale over til lydsporet eller dias gennemsyns vinduet.

Indstil standard dias varighed (Default Slide duration)
Tryk på fanebladet tid (Time) og sæt standartiden for hvert dias. Dette er tiden som hvert dias vil blive vist på skærmen før næste dias vises.

Tilføj tekst til et dias (valgfrit)
Du kan sætte tekst på et dias. Vælg det ønskede dias i billedholderen (bemærk den røde firkant om det valgte dias). Tryk på tekst fanebladet "Text" i indstillingsvinduet og skriv den tekst du vil have frem, når diaset vises.
 

1-Skriv teksten der skal vises her
2-Tesktens udseende
3-Teskstens størrelse og skrifttype

Tekstens udseende
Der er defineret forskellige typer af skriftens udseende: Hvid/sort/gul tekst på uigennemsigtig/gennemsigtig baggrund, kant, osv. Tekster ser oftest bedst ud på en TV skærm, når der er en smule skygge eller en kant, som på standard udseendet.

Tip: Hvis du ønsker at tilføje tekst på et andet dias, mens tekst værktøjet er åbent, kan du flytte frem til det næste dias ved enten at klikke på knapperne næste (Next) eller foregående (Previous), som vist her:

Fjern dias
Du kan fjerne det valgte dias eller alle dias med fjern (Remove) knapperne på diasshowets værktøjslinie:

Du kan også fjerne et dias, ved at trække et dias væk fra og slippe det uden for billedholderen (fx på gennemsynsvinduet)

Obs.: Du kan benytte et dias fra billedholderen på en Menu og indsætte det her som objekt. Du kan enten trække det over på  fra billedholderen (så vil det blive fjernet herfra) eller kopiere det over ved at trække det væk samtidig at holde Ctrl tasten nede.

Omrokere dias
Du jan let omrokere diasene ved at trække dem rundt til en ny position på billedholderen.