Menu vinduet - Pause, Tvunget valgt, Tvunget aktiveret (Timeout, Force Selected, Force Activate)

Der er et antal meget sofistikerede Menu navigerings teknikker som DVD udvikleren har til rådighed med DVD-lab. Disse indbyggede kontroller findes på fanebladet PBC i Menu vinduets "Properties".

Pause (Timeout)
En menu har som standard en uendelig pause, den "løber aldrig ud". Dvs. hvis brugeren ikke trykker på fjernbetjeningen, vil menuen for altid forblive på skærmen eller indstil DVD afspilleren bryder sammen (som måske ikke er så længe, som du tror).

DVD-lab giver mulighed for at sætte en værdi i sekunder til en pause. Sætter du "Timeout" til 10, vil menuen efter at have været vist i 10 sekunder blive anset for at "være færdig"; afspilning af program vil herefter fortsætte i det forløb, er er angivet i Relationer. De mulige valg af det fortsatte forløb er: gå til sig selv som loop, gå til en anden menu eller det kan køre kommandoen gennemtving en aktiv knap "Force Activate Btn.".

Obs.: For at sætte Timeout værdien tilbage på uendelig (inf), skal der indtastes værdien 255 sec.

Tvunget valg knap (Force-Select Btn)
Når en DVD afspiller kommer til en ny menu, anser den den første knap "Button (1)" på menuen som dens start sted. Efter at den menu har været åbnet, vil DVD afspilleren huske den sidste knap position.

DVD-lab giver udvikleren mulighed for at tilsidesætte dette ved at indtaste et nummer større end 0 som værdi i "Force-Select Btn". Henvis til numrene øverst til venstre på knapperne, der viser deres rækkefølge. Disse numre er valide værdier til brug for Force-Select Btn. Indtaster du fx 4 i Force-Select Btn, vil menuen markere knap nummer 4, når afspilleren støder på denne menu.

Force-Select Btn anvendes fx til skiftende menuer.

Tvunget aktiveret knap (Force Activate Btn.)
Indtaster du en pause værdi for "Timeout" i sekunder, kan du også gennemtvinge aktivering af en bestemt knap når menuen "løber ud". Du kan fx have en knap på menuen, der afspiller en film. Sætter du menuens pause til 60 sekunder og værdien for Force-Select Btn til 1, vil menuen blive vist på skærmen i 1 minut, hvorefter knap 1 automatisk vil blive aktiveret og filmen sættes i gang.

Obs.: Dette er ikke det samme som "Auto-Action" (findes på fanebladet "Link"). Auto-Action behøver bruger input (Tryk på en tast for at gå til knappen), Force Activate Btn behøver ingen bruger input. Men, hvis du har brug for det, kan du benytte begge muligheder.