Verificer DVD (Verify)

Menuen: Project - Verify Burn DVD

Når du har optaget  DVD'en, kan du benytte dette værktøj til at verificere de brændte data.

Simpel Læs sektorer (Simple Read Sectors) - dette er en enkel måde at afprøve enhver DVD. Hver sektor vil blive testet og du vil se en visuel gengivelse af data der transmitteres fra DVD'en. Dette vil sikre dig, at alle data kan læses.

Læs & Sammen lign (Read & Compare) - er en mere avanceret verificering, hvor de skrevne sektorer sammenlignes med originalen. Dette vil sikre dig, at alle data kan læses og at de er dentiske med originalens data.