Menu vinduet - Importer/Eksporter

Der er mange måder at eksportere og importere Menu elementer på. Disse muligheder give DVD udvikleren stor fleksibilitet med hensyn til deling, kopiering og genanvendelse af et foretrukken Menu design. Yderst brugbart for at opbygge og vedligeholde et ensartet udseende og indtryk gennem et eller mange projekter.

Menu: Menu - Export

Som Menu
Menuen vil blive eksporteret som en *.mnu fil, som du senere kan indlæse til ethvert Menu vindue med kommandoen Menu - Load menu

Som Stil (Style), Som skabelon (Template)
Den aktuelle Menu vil blive eksporteret som en *.stm fil, som kan anvendes som stil eller skabelon. En stil anvendes af hjælpeassistenten til scenevalg og skabeloner benyttes ved menuvalget tilføj fra skabelon (Add from Template). Se i afsnittet om Menuvinduet Skabelon,  hvordan disse filer adskiller sig fra normale Menu  (*.mnu) filer .

Som overdække (Overlay)
Herved dannes en transparent PNG fil af alle menuens objekter, undtagen baggrunde. Det er smart hvis du bruger det i Premiere eller Vegas Video som overdække til film klip og herefter bringer dem tilbage i DVD-lab, fx som fil menuer.

Som AVI
Hele menuen (med baggrund) vil blive eksporteret som en avi fil - du kan fastsætte kompressionen, antallet af rammer, FPS og størrelse

Dette er en fremragende mulighed, hvis du vil bruge menuen i dit film redigerings værktøj for at skabe særlige effekter, såsom særlige overgange etc.

Som PSD
Hele Menuen (med baggrund) vil blive eksporteret som an lagdelt Adobe Photoshop fil.

Som Dias
Det vil gemme menuen som JPG og samtidig sætte det ind i det første diasshow, hvis der er oprettet et. En let måde at oprette overskrifter eller tekster til dit diasshow.

Importer Menu

Der er grundlæggende en funktion til at importere hele menuen på en gang - "Load Menu". Hermed indlæses en tidligere gemt *.mnu fil i den aktuelt åbnede menu.

Om andre måder se Tilføj fra skabelon.

Importer fra PSD
Herved indlæses menuen fra en lagdelt PSD Adobe Photoshop fil til et tomt Menu vindue. Alle lag vil blive adskilt som objekter.